Servis: +421 948 017 715

Dotácie

Projekt Zelená domácnostiam pomôže inštalovať viac ako 15-tisíc systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domov. Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Poskytovanie pomoci sa riadi všeobecnými podmienkami podpory a osobitnými podmienkami konkrétneho kola. Domácnosť si vyberá vhodné zariadenie zo zoznamu zariadení, ktoré splnili technické podmienky.

Naša spoločnosť je registrovaným a oprávneným zhotoviteľom pre projekt Zelená domácnostiam pre montáž tepelných čerpadiel.

V rámci projektu Zelená domácnostiam, je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr. podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:

Viac informácií na stánke Zelená domácnostiam

Kontakt

Štefan Pataky

E-mail:
patakystefan@klimamajster.sk

Obchod a realizácie:
tel: +421 948 017 715

Servis
tel: +421 948 017 715

Juraj Both

E-mail:
bothjuraj@klimamajster.sk

Obchod a realizácie:
tel: +421 903 451 765
tel: +421 905 620 821